KONTAKTY

REMESPLUS, s.r.o.

Barčianska 66
040 17   Košice

tel: +421/55/729 57 81

remesplus@remesplus.sk

prevádzkové hodiny
pondelok až štvrtok: 7:00 – 15:30 hod
piatok: 7:00 – 13:30 hod

riaditeľka:

Františka Dudášová

dudasova@remesplus.sk
+421/55/729 57 81

zástupca riaditeľky:

Peter Onofrej

onofrej@remesplus.sk
+421/55/729 57 81

predajca:

Anna Kedrová

kedrova@remesplus.sk
+421/55/729 57 81

predajca:

Mária Maruščáková

maruscakova@remesplus.sk
+421/55/729 57 81

predajca:

Lýdia Ducárová

ducarova@remesplus.sk
+421 55/729 57 81

ekonóm:

Ing. Ladislav Dudáš

ladislav.dudas@kapm.sk
+421/55/729 57 81

×