Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti Remesplus, s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby Remesplus, s.r.o., pre účely evidencie dopytu a vypracovanie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Svojim zaškrtnutím políčka vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a  e-mailová adresa, v spoločnosti Remesplus, s.r.o. za účelom vypracovania cenovej ponuky v poštovom a mailovom styku. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované výhradne pre účely spracovania cenovej ponuky spoločnosti Remesplus, s.r.o. v zmysle zákona č. 18/201 Z.z. o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, s tým, že ak neprejde do zmluvného vzťahu budú osobné údaje z cenových ponúk archivované 1 rok. Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas rovnakým spôsobom akým súhlas udelil
v súlade Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

×