Naša filozofia

POSLANIE PODNIKU

„Poslaním spoločnosti je zabezpečiť tovar rôzneho druhu pre priemyselné a remeselné subjekty v najlepšej kvalite v správnom čase, na správne miesto, so správnymi obslužnými činnosťami tak, aby to viedlo k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.“

VÍZIA

Víziou nazývame akýsi stav budúcnosti, ku ktorému sa chceme v čo naväčšej miere približovať.

 

Víziou je podnik s profesionálnymi zamestnancami vo všetkých hlavných a pomocných činnostiach. Podnik s viac diverzifikovanou činnosťou v oblasti veľkoobchodu. Investične stabilný podnik s inovatívnym riadením.

×