Izolácie SYLOMER® a MONIFLEX

SYLOMER L 12 so samolepom a SYLOMER SR

Trvale pružné pásy vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov. Používajú sa ako trvalé pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojov ale aj do základu budov.

Materiál SYLOMER dodávame v dvoch štandardných hrúbkach vždy s ohľadom na použitie v konkrétnom prípade, a to 12,5mm a 25mm.

Maximálne dovolené statické zaťaženie SYLOMERu
Maximálne dovolené statické zaťaženie sa pohybuje v rozmedzí až do 120t / m 2 a je závislé od typu materiálu. Krátkodobé výššie hodnoty zaťaženia než maximálne dovolenky nevedú k akémukoľvek porušeniu funkcií SYLOMERu.

Statické zaťaženie
Ak je SYLOMER položený správnym spôsobom a nie je prekročené maximálne dovolené statické zaťaženie, potom nemôže dôjsť k žiadnemu jeho poškodeniu spôsobeného týmto zaťažením. Nastáva len určité stlačenie materiálu v čase.

Pôsobenie UV-lúčov

SYLOMER pôsobením UV-lúčov trochu zožltne. Z toho dôvodu možno použiť ochranu materiálu, ktorá zmene farby materiálu zabráni. Zmena farby materiálu neovplyvňuje funkcie SYLOMERu. Ak je však SYLOMER vystavený neustálemu pôsobeniu UV lúčov, stráca materiál 0,3 mm zo svojej hrúbky ročne.

Pôsobenie vody

Po 3-mesačnom umiestnení SYLOMERu vo vode nepatrne vzrástla jeho dynamická tuhosť.

Tropický test

Po 56 dňoch v tropickom prostredí (95% relatívna vlhkosť a teplota 80 °C) vykazujú vzorky SYLOMERu nepatrný pokles odolnosti.

Ozón
SYLOMER je odolný proti ozónu dokonca aj vo vysokých koncentráciách.

Typy SYLOMERu, ktoré dodávame, sú nasledujúce:

- SYLOMER SR 11
- SYLOMER SR 18
- SYLOMER SR 28
- SYLOMER SR 42
- SYLOMER SR 55
- SYLOMER SR 110
- SYLOMER SR 220
- SYLOMER SR 450
- SYLOMER SR 850
- SYLOMER SR 1200 

Jednotlivé typy SYLOMERu sú farebne rozlíšené, preto nemôžu byť zamenené. Farebné rozlíšenie potom takisto uľahčuje ich identifikáciu na mieste použitia.

MONIFLEX

V roku 1930 bol patentovaný izolačný materiál Moniflex a 70 rokov je na trhu .Tento produkt je používaný vo svete ako izolácia do vozidiel, hlavne do koľajových vozidiel, kde je vyžadovaná veľmi nízka hmotnosť, dlhá životnosť, nehorľavosť a minimálna absorpcia vlhkosti.
Materiál je stále zdokonaľovaný tak, aby spĺňal tie najprísnejšie protipožiarne požiadavky. Moniflex je rýdzo prírodný produkt, vyrobený na báze celulózy. Vďaka ekologickému pôvodu a spracovaniu Moniflex spĺňa tie najtvrdšie požiadavky v ohľade na životné prostredie. Preto je v súčasnosti tou najlepšou voľbou.

Možnosti použitia
Moniflex je zostavený z transparentných izolačných dosiek o sile 6 mm. Pri výrobe sú kladené vysoké požiadavky na materiál, zvlášť s ohľadom na vysoké nároky na vlhkosť a vibrácie v kombinácii s nízkou hmotnosťou.
Na základe týchto predností si Moniflex získal vysoké postavenie na európskom trhu. Jeho hlavné uplatnenie je nielen pre izolovanie koľajových vozidiel a vozidiel hromadnej prepravy, ale aj v stavebníctve (špeciálne u dodatočného izolovania) pri stropných dieloch pri zasklievaní, kde je požiadavka priechodu denného svetla. Ďalšie použítie je v lodiarskom priemysle a špeciálnych úžitkových vozidlách.

×