Heterogénne podlahoviny

Heterogénne podlahoviny sa skladajú z niekoľkých vrstiev odlišujúcich sa od seba buď zložením, alebo prevedením. Hrúbka nášlapnej (úžitkovej) vrstvy určuje stupeň záťaže podlahoviny. Na trh sa dodávajú v pásoch o šírke 1,5m (DOMO, Novoflor STANDARD, Novoflor EXTRA, DUAL). Tieto podlahoviny spĺňajú požiadavky pre aplikáciu v objektoch s ťažkým namáhaním, ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.

Bytové podlahoviny DOMO

DOMO je podlahová krytina, ktorá sa skladá s niekoľkých vrstiev (heterogénna), ktoré sa od seba líšia zložením:

 • nášlapná vrstva s dekorom
 • podkladová prefarbená vrstva
 • podkladová vrstva

Hrúbka nášlapnej vrstvy určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Tieto podlahoviny splňujú požiadavky pre aplikácie v bytovej výstavbe.

Parametre podlahovej krytiny DOMO:

 • Celková hrúbka: 1,4mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,25mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 16bm/24m2

Podlahoviny Novoflor STANDARD

Novoflor STANDARD je podlahová krytina, ktorá sa skladá z niekoľkých vrstiev (heterogénna), ktoré sa od seba líšia zložením:

 • PUR povrchová úprava
 • Nášlapná vrstva s dekorom
 • Podkladová prefarbená vrstva
 • Podkladová vrstva

Hrúbka nášlapnej vrstvy určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Tieto podlahové krytiny splňujú požiadavky pre aplikácie ako v bytovej, tak aj v komerčnej výstavbe a v ľahkom priemysle.

Parametre podlahovej krytiny Novoflor STANDARD:

 • Celková hrúbka: 1,5mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,4mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 16bm/24m2

Podlahoviny Novoflor EXTRA

Novoflor EXTRA patria medzi heterogénne záťažové podlahové krytiny LINO FATRA s hrúbkou nášlapnej vrstvy 0,8mm, ktorá zaraďuje podlahovinu do priestorov s najvyšším stupňom záťaže (tr. 34, 43).

Zloženie:

 • PUR povrchová úprava
 • Nášlapná vrstva s dekorom
 • Podkladová prefarbená vrstva
 • Podkladová vrstva

Hrúbka nášlapnej vrstvy určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Tieto podlahové krytiny splňujú požiadavky pre aplikácie ako v bytovej, tak aj v komerčnej výstavbe a v ľahkom priemysle.

Parametre podlahovej krytiny Novoflor EXTRA:

 • Celková hrúbka: 2,0mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,8mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 12bm/18m2

Podlahoviny Novoflor EXTRA Amos

Novoflor EXTRA Amos patria medzi heterogénne záťažové podlahové krytiny LINO FATRA® s hrúbkou nášlapnej vrstvy 0,7mm, ktorá zaraďuje podlahovinu do priestorov s najvyšším stupňom záťaže (tr. 34, 43).

Zloženie:

 • PUR povrchová úprava
 • Nášlapná vrstva s dekorom
 • Podkladová prefarbená vrstva
 • Podkladová vrstva

Hrúbka nášlapnej vrstvy určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Tento typ podlahovej krytiny bol vyvinutý špeciálne pre školy a škôlky.

Parametre podlahovej krytiny Novoflor EXTRA Amos:

 • Celková hrúbka: 2,0mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,7mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 12bm/18m2

Podlahová krytina Novoflor EXTRA Amos má novú špeciálnu štruktúru nášlapnej vrstvy zo 100% čistého PVC, hrúbky 0,7mm. Tá radí podlahoviny do kategórie s najvyšším stupňom záťaže tr. 34, 43. Nášlapná vrstva je vyrábaná novým spôsobom.

Podlahoviny Novoflor EXTRA Statik SD

Staticky disipatívne podlahové krytiny Novoflor EXTRA Statik SD v roliach patria medzi heterogénne záťažové podlahové krytiny LINO FATRA® s hrúbkou nášlapnej vrstvy 0,8mm, ktorá zaraďuje podlahovinu do priestorov s najvyšším stupňom záťaže (tr. 34, 43) .

Zloženie:

 • PUR povrchová úprava
 • Nášlapná vrstva s dekorom
 • Podkladová prefarbená vrstva
 • Podkladová vrstva


Jedinečnou vlastnosťou tejto podlahoviny je schopnosť odvádzať statický náboj , preto reprezentuje skupinu staticky disipatívnych (antistatických) podlahových krytín a je určená pre aplikácie, kde je vyžadované antistatické prevedenie podlahy a zvýšenie ochrany elektronických súčiastok a prístrojov pred poškodením elektrickým výbojom.

Novoflor EXTRA Statik SD sama o debe splňuje požiadavku EN 1081 pre statický disiplatívne podlahoviny (vnútorný elektrický odpor <1.109 Ω), aby ale celá podlaha plnila funkciu na 100 % je nutné dodržať celý postup pokládky doporučený výrobcom (t.j. vodivé lepidlo, uzemňujúce medené pásky, a pod.) a taktiež používat vhodné prípravky pre ošetrovanie a čistenie.

Povrch podlahoviny je opatrený inovovanou vrstvou vodivého polyuretánového laku a séria výrobných technických parametrov podlahoviny je tak doplnená o jednoduchšiu údržbu a nízske náklady na čistenie.
Parametre Novoflor EXTRA Statik SD:

 • Celková hrúbka: 2,0mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,8mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 12bm/18m2

 

Podlahoviny DUAL

DUAL patrí medzi heterogénne záťažové podlahové krytiny LINO FATRA® s hrúbkou nášlapnej vrstvy 0,8mm, ktorá zaraďuje podlahovinu do priestorov s najvyšším stupňom záťaže (tr. 34, 43).

Zloženie:

 • PUR povrchová úprava
 • Nášlapná vrstva s dekorom
 • Podkladová prefarbená vrstva
 • Podkladová vrstva

Hrúbka nášlapnej vrstvy určuje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Tieto podlahové krytiny splňujú požiadavky pre aplikácie ako v bytovej, tak aj v komerčnej výstavbe a v ľahkom priemysle.

Parametre podlahovej krytiny DUAL:

 • Celková hrúbka: 2,0mm
 • Hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,8mm
 • Šírka: 1,5m
 • Dĺžka návynu: 12bm/18m2
×