Izolácie ARALAMINO a AL-ARALAMINO

ARALAMINO

Odhlučňovací, zvukopohlitivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie: Aralamino je materiál zo skleného prepletu s možnosťou dodania i so samolepiacou vrstvou

aralamino zlozenie izolacie

 

Použitie: tepelná a zvuková izolácia strojov, rôznych zariadení a výfukových potrubí

 aralamino hodnoty

 

Dodávané veľkosti: štandardné rozmery dosky 1000 x 1000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach) a výseky ľubovoľného tvaru

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,038 W.m-1.K-1

Teplota vzplanutia: 360 ± 12°C (podľa STN 871:2010)

Teplota vznietenia: 420 ± 12°C (podľa STN 871:2010)

Aplikácia: pri teplote min. +15°C. Aralamino so samolepom musí byť lepené na čistú, nemastnú a hladkú plochu.

Skladovanie: v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C
sklený preplet

 

AL-ARALAMINO

Odhlučňovací, zvukopohlitivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie: Al-Aralamino je vrstvený materiál pozostávajúci z Al-fólie, skleného prepletu a samolepiacej vrstvy s ochranným separačným papierom

 

al-aralamino-zlozenie

 

Použitie: tepelná a zvuková izolácia automobilov, autobusov, vlakov, traktorov, iných mechanizmov, výfukových potrubí, izolácia krbov a komínov, v energetike (ako izolácia tepelných potrubí)

al-aralamino-hodnoty

 

Dodávané veľkosti: štandardné rozmery dosky 1000 x 1000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach -rolkách) a výseky ľubovoľného tvaru. Po dohode s výrobcom je možné vyrobiť materiál o hrúbke do 25 mm.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,038 W.m-1.K-1

Teplota vzplanutia: 470 ±12°C (podľa STN ISO 871:2010)

Teplota vznietenia: 470 ±12°C (podľa STN ISO 871:2010)

Rýchlosť horenia: 0 mm.min-1 (podľa STN ISO 3795:1995)

Aplikácia: lepiť na čistú, nemastnú, hladkú plochu pri teplote min. +15°C

Skladovanie: v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

×