Papier

PAPIER z keramických vlákien

Keramické papiere Fiberfrax sú vyrábané zo žiaruvzdorných keramických vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto produktu. Moderné výrobné technológie zaisťujú jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. Fiberfrax papiere sú k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.

Typické aplikácie: rôzne tesnenia pre vysoké teploty, izolácie foriem ingotov, tepelné štíty a izolácie tlmičov výfukov v automobilovom priemysle, transportné systémy pre tekuté kovy (zadná izolácia), dilatačné špáry.

Technické listy:

Papier Fiberfrax 1250 - 1400°C ( Papier Sibral )
Papier Fibermax - 1600°C

 

PAPIER z bio vlákien

Insulfrax papier je produkt vyrábaný z vlákien oxidov alkalických zemín a kremíka, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto výrobku. Moderné výrobné technológie zaisťujú jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. Insulfrax papier je k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.

Typické aplikácie: rôzne tesnenia pre vysoké teploty, izolácie foriem ingotov, tepelné štíty a izolácie tlmičov výfukov v automobilovom priemysle, transportné systémy pre tekuté kovy (zadná izolácia), dilatačné špáry.

Technické listy:

Papier Insulfrax - 1200°C
Papier Isofrax - 1260°C

×