Izolačné dosky

KARTIT Hp 2061

Dosky sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a fenolformaldehydové živice ako spojiva. Použitie - pri stavbe transformátorov vo forme izolačných medzistien, rôznych konštrukčných prvkov, krytov, vložiek. Pre vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť sú vhodné k výrobe izolačných tiahel a dielcov elektrických rozvádzačov.

Výrobné rozmery: 1050x1050 mm, 1050x2050 mm, 1000x2440, 1250x2750 mm.
Sily dosiek: 0,5 mm až 60 mm, iné po dohode s výrobcom.

TEXTIT ® - HGW 2082

Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a krezolformaldehydové živice ako spojiva. Dobrá odolnosť voči slabým kyselinám. Pri vyššej teplote umožňuje jeho použitie ako konštrukčného materiálu pri stavbe strojov a zariadení. Má dobré mechanické a klzné vlastnosti, tlmí nárazy. Používa sa na výrobu klzných ložísk, väčších ozubených kolies, kladiek, klzných častí strojov a zariadení, tlmiacich častí, skriňových častí, pák, tiahel, ochranných kotúčov, podložiek, obloženie klzných častí lisov, ťažkých hobľovacích strojov, rámových píl. Predstavuje konštrukčný materiál pri stavbe strojov pracujúcich v agresívnom prostredí.

Výrobné rozmery: 1050x1050 mm, 1050x2050 mm, 1050x2350.
Sily dosiek: 0,5 mm až 100 mm, iné po dohode s výrobcom.

TEXTIT ® - HGW 2082.5

Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a modifikovanej krezolformaldehydové živice ako spojiva. Vyznačuje sa výbornými klznými a mechanickými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou. Oproti textit J má lepšiu elektrickú pevnosť a odpor vo vlhkom prostredí. Je vhodný na výrobu rôznych súčiastok vysoko mechanicky a elektricky namáhaných, používa sa ako Textit J pre elektrotechnické súčiastky so zaručenou elektrickou pevnosťou a izolačným odporom na elektroizolačné dosky, kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní a rozvádzačov, elektrických strojov a transformátorov.

Výrobné rozmery: 1050x1050 mm, 1050x2050 mm.
Sily dosiek: 0,5 mm až 100 mm, iné po dohode s výrobcom.

Sklotextit ® G10

Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxirezolové živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má aj vysokú klimatickú odolnosť. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach, ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1040x1560 mm.
Sily dosiek: 0,2 mm až 60 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

Sklotextit G11 - 155 ° C

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej sklenej tkaniny a epoxidovej živice s prídavkom plniva. Vyznačuje sa vynikajúcimi mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, svoje mechanické vlastnosti si zachováva aj pri zvýšených teplotách. Ďalej sa vyznačuje odolnosťou proti plazivým prúdom. Farba dosiek je svetlo žltá až svetlo zelená. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1000x2000 mm.
Sily dosiek: 0,5 mm až 30 mm, iné po dohode s výrobcom.

Sklotextit G11 - 180 ° C

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej sklenej tkaniny a epoxidovej živice s prídavkom plniva. Vyznačuje sa vynikajúcimi mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, svoje mechanické vlastnosti si zachováva aj pri zvýšených teplotách. Ďalej sa vyznačuje odolnosťou proti plazivým prúdom. Farba dosiek je svetlo žltá až svetlo zelená. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1050x2050 mm, 1040x1560 mm.
Sily dosiek: 0,5 mm až 30 mm, iné po dohode s výrobcom.

Sklotextit G11 - 200 ° C

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej sklenej tkaniny a epoxidovej živice s prídavkom plniva. Vyznačuje sa vynikajúcimi mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, svoje mechanické vlastnosti si zachováva aj pri zvýšených teplotách. Ďalej sa vyznačuje odolnosťou proti plazivým prúdom. Farba dosiek je svetlo žltá až svetlo zelená. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1000x1000 mm, 1000x2000mm
Sily dosiek: 0,5 mm až 50 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

Sklotextit ® FR4

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej Nealkalické sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako spojiva. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností sú dosky samozhášavé. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach, ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1050x1025 mm, 1040x1570 mm, 1065x1300 mm, 1050x2050 mm
Sily dosiek: 0,5 mm až 50 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

Sklotextit - FR 5

Vrstvený materiál vyrobený z upravenej Nealkalické sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako spojiva. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností sú dosky samozhášavé. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí, pri namáhaných elektroizolačných súčiastkach, ako kostry, telesá prístrojov, skriňových častí rozvodní, transformátorov, rozvádzačov, elektrických strojov.

Výrobné rozmery: 1050x1025 mm, 1040x1570 mm, 1065x1300 mm, 1050x2050 mm
Sily dosiek: 0,5 mm až 50 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

Sklotextit G7

Vrstvený materiál vyrobený z Nealkalické koronizované sklenej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou (teplotná trieda H) a dobrými dielektrickou vlastnosťami. Farba je voskovo biela až voskovo žltá. Je určený do elektrických zariadení teplotnej triedy H a všade tam, kde sa vyžaduje vysoká teplotná odolnosť a malý pokles elektrických a mechanických vlastností pri pracovných teplotách. Použitie aj vo vysokofrekvenčnej technike.

Výrobné rozmery: 1025x1245 mm, 1050x2800 mm
Sily dosiek: 0,3 mm až 50 mm, iné po dohode s výrobcom.

 

Melamín - HGW 2272

Výrobné rozmery: 1000x1000 mm, 1000x2000 mm
Sily dosiek: 0,3 mm až 30 mm, iné rozmery po dohode s výrobcom.

×