Lepidlá a tmely

Žiaruvzdorný Tmel VS-K 1200 ° C & 1500 ° C

Tmel VS-K je hustej, nestekavej konzistencie, zložený výhradne z anorganických surovín. Neobsahuje žiadne organické látky či iné horľavé prímesi, ktoré by sa počas sušenia a temperovania dodatočne vypaľovali, prípadne mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné plyny.

Tmel je určený pre lepenie všetkých druhov ľahkých tepelno izolačných materiálov vyrobených na báze keramického vlákna tam, kde teplota lepeného spoja nepresiahne 1100 ° C. Mimo vzájomné spájanie rovnakých druhov materiálov z keramických vlákien je možné tieto lepiť na podklady, ktoré môžu byť zo všetkých druhov šamotových stavív, tvrdených dosiek z anorganických vlákien (z kalciumsilikátu, azbestocementu, troskových vlákien a pod)

 

Žiaruvzdorné lepidlá Fixwool

Lepidlá Fixwool Adhesives sú špeciálne vyvinuté pre použitie spoločne s mnohými vláknitými izolačnými výrobkami spoločnosti unifrax a používajú sa na lepenie rohoží, papiera, plsťou, dosiek a modulov na rôzne kovové podklady alebo na povrchy z tradičných žiaruvzdorných výmuroviek.

Fixwool Adhesive 100 - použitie do 1000 ° C
Fixwool Adhesive 130 - použitie do 1300 ° C
Fixwool Adhesive 135 - použitie do 1350 ° C
Fixwool Adhesive 150 - použitie od 900 ° C do 1500 ° C
Fixwool Adhesive 170 - použitie do 1700 ° C
Typické aplikácie: Lepenie vláknitých modulov na rôzne podklady, Lepenie vláknitých rohoží na hliníkovú fóliu, "Malta" pre žiaruvzdorné tehly (Adhesive 135 a 150)

Technické listy:

Žiarovzdorné lepidlá Fixwool

Tvarovateľné a pumpovatelné tmely Fiberfrax

Tvarovateľné a pumpovatelné tmely Fiberfrax sú izolačné materiály, ktoré sú zložené zo žiaruvzdorných keramických vlákien Fiberfrax a vysokoteplotných spojív. Táto zmes po vysušení vytvára veľmi silnú izolačnú štruktúru s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto univerzálne produkty môžu byť nanášané vtěsnáním, stierkovaním alebo vytvarovaním rýchlo a jednoducho priamo na stavbe. Používajú sa predovšetkým na vyplňovanie, utesňovanie a opravám výmuroviek všeobecne.

Typické aplikácie:

Pumpovatelné tmely - vytesňovaní prasklín a dilatačných škár vo vyzdívkách, opravy "horúcich bodov" na plášti, tesnenie rámov pecných dverí, tesnenie medzier okolo pecných priechodov a hladítok.

Tvarovateľné materiály - Vytlačenie škár v žiaruvzdorných vyzdívkách, výplne kotevných keramických príchytiek, tvarovanie malých komponentov, vzduchotesnej výplne v komínových systémoch, výmurovky a ochrannej vrstvy v transportných systémoch neželezných kovov.


Technické listy:

Pumpovatelné tmely Fiberfrax - 1200-1750 ° C
Tvarovateľné tmely Fiberfrax - 1200 ° C

Tmely Insulfrax a Isofrax

Tmely Insulfrax a Isofrax Mastics sú izolačné materiály, ktoré sú zložené z biorozpustných vlákien Insulfrax a vysokoteplotných spojív. Táto zmes po vysušení vytvára veľmi silnú izolačnú štruktúru s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto univerzálne produkty môžu byť nanášané vtesnaním, stierkovaním alebo vytvarovaním rýchlo a jednoducho priamo na stavbe. Používajú sa predovšetkým na vyplňovanie, utesňovanie a opravy výmuroviek všeobecne.

Typické aplikácie: Vytlačenie prasklín a dilatačných škár vo vyzdívkách, opravy "horúcich bodov" na plášti, tvarovanie malých komponentov, výmurovky a ochrannej vrstvy v transportných systémoch neželezných kovov

Technické listy:

Tmely Insulfrax
Tmely Isofrax

×