Dosky

Dosky z keramických vlákien

Dosky Fiberfrax Duraboard 120 a 140 sú vyrábané zo žiaruvzdorných keramických vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými anorganickými a organickými spojivami, čím sa získavajú pevné dosky s vynikajúcimi vlastnosťami. Dosky Duraboard 120ZK a 140ZK je veľmi ľahké rezať pomocou štandardných nástrojov. Tieto dosky vynikajú vysokou pevnosťou a tuhosťou spolu s výbornými izolačnými schopnosťami a stabilitou vo vysokých teplotách. Dosky Duraboard 120LD a 140LD sú potom predovšetkým vhodné pre aplikácie, kde je požiadavka na nižší obsah izoláciou produkovaných spalín alebo tam, kde je požadované veľmi presné mechanické opracovanie. Dosky Fiberfrax Duraboard sú ponúkané v širokej škále veľkostí a hrúbok.

Typické aplikácie: Pevné žiaruvzdorné tesnenia a uzávery, tepelné štíty, výmurovky spaľovacích komôr plynových kotlov

Technické listy:

Dosky Duraboard 120 ZK & LD ( Sibral STANDARD )
Dosky Duraboard 140 ZK & LD (Sibral SUPER)
Dosky Duraboard 1500 & 1600

Dosky z bio vlákien

Dosky Insulfrax sú vyrábané z vlákien Insulfrax, zmiešaných so špeciálne vybranými anorganickými a organickými spojivami, čím sa získavajú pevné dosky s vynikajúcimi vlastnosťami. Dosky Insulfrax 110ZK je veľmi ľahké rezať pomocou štandardných nástrojov. Tieto dosky vynikajú vysokou pevnosťou a tuhosťou spolu s výbornými izolačnými schopnosťami a stabilitou vo vysokých teplotách. Dosky Insulfrax 110LD sú potom predovšetkým vhodné pre aplikácie, kde je požiadavka na nižší obsah izoláciou produkovaných spalín alebo tam, kde je požadované veľmi presné mechanické opracovanie. Dosky Insulfrax sú ponúkané v širokej škále veľkostí a hrúbok.

Typické aplikácie: Pevné žiaruvzdorné tesnenia a uzávery, tepelné štíty, výmurovky spaľovacích komôr plynových kotlov

Technické listy:

Bloky Insulfrax 80 & 110
Dosky Insulfrax 110 ZK & 110LD
Dosky Isofrax 120ZK & 120LD

Dosky vyrábané kombináciou vlákien, vysokoobjemovej a špeciálnej dosky

Špeciálne dosky sú vyrábané z rôznych druhov vlákien rozmiešaných s organickými a anorganickými druhmi spojív. Kombináciou týchto dvoch zložiek sa vyrábajú dosky pre špeciálne využitie.

Technické listy:

Dosky CT & 1010
Dosky Millboard 85K, 120K, 85KB, 110MT, 120WT
Dosky Silplate 1108, 1112, 1308

 

×